Almanya'daki bir GmbH Ana Sözleşmesinde olmasi gereken temel bilgiler

Almanya'da bir limited şirket (GmbH) kurmak, dikkatle hazırlanmış bir ana sözleşme gerektirir. Bu yazıda size, şirketin yasal dayanağını ve organizasyonunu tanımlamak için bir GmbH'nin ana sözleşmesinde yer alması gereken temel bilgileri tanıtmak istiyoruz.

1. Şirket adı ve merkezi: GmbH'nin tam şirketadı ve ofisi şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.

2. Hissedarlar: GmbH'yi kuracak ve işletecektüm hissedarların isim ve adreslerinin sözleşmeye kaydedilmesi zorunludur.

3. Sermaye: GmbH'nin kurulduğunda hissedarlartarafından ödenmesi gereken sermayesinin ana sözleşmede açıkça belirtilmesigerekir.

4. İş amacı: GmbH'nin amacı, yani planlanan işfaaliyeti kesin ve açık bir şekilde formüle edilmelidir.

5. Yönetim ve temsil yetkisi: GmbH'nin dışarıyakarşı yönetimi ve temsiline ilişkin düzenlemeler sözleşmede belirtilmelidir.

6. Genel kurul toplantıları ve kararlar: Anasözleşmede genel kurul toplantıları ve karar için gerekli çoğunluk hakkındahükümler bulunmalıdır.

7. Kârın dağıtılması ve zararın alınması:Ortaklar arasında kârın dağıtılması ve zararın ödenmesi sözleşmededüzenlenmelidir.

8. Şirketin süresi: GmbH'nin kuruluş süresi(süresiz veya belirsiz süreli) kuruluş sözleşmesinde belirtilmelidir.

9. Özel düzenlemeler: Sözleşme, ortaklararasındaki ilişkiyi veya belirli hüküm ve koşulları etkileyen belirli özeldüzenlemeler de içerebilir.

Limited şirketlerde Ana Sözleşme'nin dikkatlive hukuka uygun olarak hazırlanması, olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak içinönemlidir.

Bir işe başlarken tüm yasal gerekliliklerinkarşılandığından emin olmak için profesyonel yasal tavsiyenin gerekli olduğunulütfen unutmayın.