Limited Şirketin (GmbH) Iflası Durumunda Genel Müdürün Sorumluluğu

Bir limited şirket (GmbH) vadesi gelen borçlarını karşılamak için üç hafta içinde yeterli fon elde edemezse, iflas etmiş sayılır.

Genel bir kural olarak, şirketin likidite açığı %10 veya daha fazlaysa, likidite açığının yakın gelecekte tamamen veya neredeyse tamamen kapanması muhtemel değilse ve alacaklılar münferit davanın özel koşulları altında makul bir şekilde bekleyemiyorsa, iflas varsayılır.

İflas durumundaki şirketin mali durumunun daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olması koşuluyla, genel müdürün iflas durumundaki borçtan sorumlu tutulamayacağına dair istisnalar bulunmaktadır.

Bu durum, özellikle ticari faaliyetlerin durdurulmasını önleyen, yeniden yapılanma veya iflas işlemlerinde faaliyete devam etme şansını ortadan kaldıracak olan ödemeler için geçerli olabilir (örneğin, enerji tedarikçisine yapılan ödemeler).

Yeniden yapılanma olasılığını korumayı amaçlayan ödemeler, yalnızca yeniden yapılanma çabasının gerçekleştirilmesi gereken sınırlı bir süre için, genellikle üç hafta,kabul edilir. Ancak bunun için sağlam bir yeniden yapılandırma planı gereklidir.